Resume ภาษาอังกฤษ


resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านการบัญชี
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านงานธุรการ
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านงานธนาคาร
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านลูกค้าสัมพันธ์
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านการศึกษา
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านการโรงแรมและร้านอาหาร
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ นักศึกษาฝึกงาน
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านกฏหมาย
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านการตลาด
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านการแพทย์และพยาบาลศาสตร์
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศีกษาจบใหม่
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ สายงานอื่นๆ
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ งานเสริม Part Time Job
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ นักบิน
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านงานเขียนและประชาสัมพันธ์
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านงานจัดซื้อ
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ ด้านงานขาย
resume folder 1
bullet resume ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสมัครงานต่างๆresume template ดาวน์โหลด

   

 โครงสร้างเรซูเม่ 54 แบบ (Resume Templates)

  ง่ายๆ แค่เลือกโครงสร้าง Resume ที่ชอบดาวน์โหลด แล้วใส่  
  ข้อมูลส่วนตัวของคุณ   ดาวน์โหลด Resume Templates คลิก
 

ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน ภาษาอังกฤษ (17)         

ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน ภาษาไทย (04)         

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
 
 
 
 

12 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน resume-job-interview-1

เทคนิคการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งาน resume-job-interview-1

คำแนะนำเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน resume-job-interview-1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน resume-job-interview-1

เขียนประวัติส่วนตัวด้วย MS Word resume-job-interview-1

วิธีแต่งหน้าและแต่งผมสำหรับสัมภาษณ์งาน resume-job-interview-1

การสอบสัมภาษณ์งานแบบไม่ถูกต้อง resume-job-interview-1

 
All contents are credited to the owners.Please visit all of the original links on youtube.
 

ค้นหาตำแหน่งงาน

Resume Menu

bulletjob  ลิขสิทธิ์   BKKRESUME สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   พ.ศ. 2553 ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติ  bulletjob
ออกแบบ และ ดูแลเว็บไซต์ โดยทีมงาน BKKRESUME