รูปแบบของ Resume

รูปแบบของ Resume

รูปแบบ resume

รูปแบบการเขียน Resume นั้นมีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ แบบ Chronological และแบบ Functional

แบบ Chronological

มาจากรากศัพท์ว่า “chronos” ซึ่งแปลว่า เวลา ดังนั้น resume แบบนี้จะบอกรายละเอียดต่างๆในส่วนของการศึกษา(Education) และประสบการณ์ทำงาน(Work experiences) แบบเรียงลำดับเวลา โดยจะเรียงลำดับเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก่อน แล้วไล่ลำดับย้อนหลังไปเรื่อยๆ เช่น ขณะนี้ทำงานที่ไหน ทำงานที่ไหนเป็นที่ล่าสุด แล้วก่อนหน้านั้นทำอะไรมาบ้าง เรียงต่อท้ายกันไปเรื่อยๆ ซึ่ง resume แบบนี้นิยมใช้มากที่สุด เพราะอ่านเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน

แบบ Functional

Resume รูปแบบนี้จะจัดรายละเอียดสรุปออกเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ เช่น หมวดความสามารถ(skills) และหมวดผลงาน(achievements) เช่น

  • ความเป็นผู้นำ(Leadership): เคยทำงานดูแล Project ควบคุมงานอะไรบ้าง ดูแลทีมงานกี่คน
  • การสื่อสาร(Communcation): เคยติดต่อประสานงานอะไรบ้าง เคยพูดคุยสื่อสารกับคนจำนวนมาก หรือสำเร็จลุล่วงหรือไม่ อย่างไร
  • ความคิดสร้างสรรค์(Initiative): เคยริเริ่มหรือสร้างผลงานใดๆมาบ้าง อย่างไร

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะวางอยู่ในส่วนของ Work experiences หรือ Employment History เท่านั้น

 

แบบ Chronological  นั้น จะเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะคนเขียนก็สามารถเขียนเรียบเรียงได้ง่าย และคนอ่านเองก็สามารถอ่านและเข้าใจง่าย เพราะมีการเรียงลำดับเหตุกการณ์ทำให้คนอื่นสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่า 

อย่างไรก็ตามในการนำไปเขียนจริง อาจนำสองรูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ โดยการเขียนเรียงลำดับที่อ่านง่ายในแบบ Chronological และเพิ่มการเขียนสรุปรายละเอียดสรุปในด้าน skills ต่างๆแบบ Functional เป็นต้น

Good nutrition is an considerable part of leading a wholesome lifestyle. How can medicines help us? Certainly, one of the wonderful place where buyers can get medicaments is online pharmacy. There isn’t anything you can’t purchase online anymore. For instance Advair Diskus is used to prevent asthma attacks. This preparation works by relaxing muscles in the airways to correct breathing. Cialis is one of the best medications of all when. If you’re concerned about erectile dysfunction, you probably know about canadian generic viagra. What people talk about buy viagra online reviews? Perhaps you already heard something about the problem. Sexual problems generally signal other diseases: genital contagion or erectile malfunction may hide a earnest health problem such as diabetes. There are different things that can engender impotence. Generally the treatment options may include sexual malfunction medicines or hormone treatments. No doubts you need to take dangerous side effects in consideration before start to take the therapy. In addition, internet is the alternative method to order any type of generics as it provides the pleasure of ordering through your own personal computer.

Tags:

Leave a Reply

ค้นหาตำแหน่งงาน

Resume Menu

bulletjob  ลิขสิทธิ์   BKKRESUME สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   พ.ศ. 2553 ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติ  bulletjob
ออกแบบ และ ดูแลเว็บไซต์ โดยทีมงาน BKKRESUME