ส่วนประกอบของเรซูเม่

เนื้อหาส่วนต่างๆที่ควรมีใน Resume

 

เนื้อหาส่วนต่างๆที่ควรมีใน Resume ภาษาอังกฤษ

 

Resume ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง? หลายคนคงมีคำถามนี้อยู่ในใจ เนื่องจากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงส่วนไหน และจะเขียนอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันสำหรับทุกคนที่ต้องการเขียน Resume ออกมาให้ถูกหลักกัน

Resume ที่ดีควรประกอบด้วยห้าส่วนหลักด้วยกัน อันได้แก่

 

1. Heading (ส่วนหัว) ซึ่งประกอบด้วย

1.1 Position / Objective (ตำแหน่ง / เป้าหมาย การสมัครงาน)

1.2 Address (ที่อยู่ของผู้สมัคร)

1.3 Contact Number (หมายเลขติดต่อของผู้สมัคร)

1.4 Name (ชื่อของผู้สมัคร)

 

2. Personal Information (ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร) ซึ่งอาจประกอบด้วย

2.1 Age (อายุ)

2.2 Height (ส่วนสูง)

2.3 Weight (น้ำหนัก)

2.4 Health (สุขภาพ) เช่น Excellent, Good, Bad

2.5 Address (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้)

2.6 Date of Birth (วัน/เดือน/ปีเกิด)

2.7 Sex (เพศ) Male หรือ Female

2.8 Marital Status (สถานะทางครอบครัว) 
   – Single โสด
   – Divorced หย่า
   – Separated แยกทางกัน
   – Married แต่งงานแล้ว
   – Widowed เป็นหม้าย

2.9 Nationality (เชื้อชาติ) เช่น Thai, Chinese, Japanese

2.10 Religion (ศาสนา) เช่น Buddhism, Christianity, Islam

 

3. Education (ประวัติการศึกษา)

ประวัติการศึกษานั้นควรที่จะเรียงลำดับจากวุฒิสูงสุดไปยังวุฒิที่ต่ำกว่า ซึ่งควรที่จะเรียงดังนี้

1. วุฒิการศึกษา
2. Major Subject (สาขาที่จบหรือวิชาเอก)
3. University, Institution, School (สถาบันการศึกษา)
4. Date of Graduation / Duration (ปีที่จบการศึกษา หรือ ช่วงระยะเวลาที่เรียน) 

 

4. Job Experience (ประสบการณ์การทำงาน)

ประสบการณ์ทำงานถือเป็นส่วนที่สำคัญมาก โดยเฉพาะคนที่เคยทำงาน หรือ มีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างมากหากกรรมการนำประสบการณ์เหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับผู้สมัครอื่นๆ โดยเราสามารถระบุประสบการณ์ทำงาน (ทั้ง Full Time และ Part Time) ฝึกงาน ฝึกอบรม ลงใน Resume ส่วนนี้ได้ และหากเรามีประสบการณ์มากมาย ให้เลือกระบุเพียงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่กำลังจะสมัครเท่านั้น หรือ หากประสบการณ์ทั้งหมดนั้นมีความเกี่ยวข้องกันหมด ให้ระบุไปให้หมด เนื่องจากส่วนนี้เป็นส่วนที่ถือว่าสำคัญที่สุดใน Resume

สำหรับวิธีการเรียงลำดับประสบการณ์นั้น ผู้สมัครควรเรียงจากประสบการณ์การทำงานล่าสุดไปยังอดีต
1. Year/Duration (ปีหรือช่วงเวลาที่ทำงาน)
2. Position (ตำแหน่งที่เคยทำ หรือกำลังทำ)
3. Company (ชื่อบริษัท และที่อยู่ของบริษัท)

 

5. References (บุคคลอ้างอิง)

ส่วนอ้างอิงนี้เป็นส่วนที่ผู้สมัครระบุถึงชื่อ ตำแหน่ง และเบอร์ติดต่อ ของบุคคลอ้างอิงที่สามารถรับรองความสามารถและความประพฤติของผู้สมัครได้ โดยบุคคลอ้างอิงนั้นควรจะเป็น บุคคลที่มีความอาวุโส และมีตำแหน่งการงานที่น่านับถือ

1. Name (ชื่อของบุคคลอ้างอิง)
2. Position (ตำแหน่งของบุคคลอ้างอิง)
3. Company (บริษัทหรือหน่วยงานที่บุคคลอ้างอิงนั้นทำงานอยู่ พร้อมระบุที่อยู่ของสถานที่นั้นๆ)
4. Contact Number (หมายเลขติดต่อของบุคคลอ้างอิง)

 

Good nutrition is an significant part of leading a wholesome lifestyle. How can medicines help us? Certainly, one of the wonderful place where buyers can get medicaments is online pharmacy. There isn’t anything you can’t purchase online anymore. For instance Advair Diskus is used to prevent asthma attacks. This medicament works by relaxing muscles in the airways to correct breathing. Cialis is one of the best medications of all season. If you’re concerned about erectile disfunction, you probably know about canadian generic viagra. What people talk about buy viagra online reviews? Perhaps you already heard something about the matter. Sexual problems generally signal other diseases: genital infection or erectile dysfunction may hide a earnest health problem such as diabetes. There are various things that can engender impotency. Generally the treatment options may include sexual dysfunction medicines or hormone treatments. No doubts you need to take dangerous side effects in consideration before start to take the medication. In addition, internet is the alternative method to order any type of generics as it provides the pleasure of ordering through your own personal computer.

Tags:

Leave a Reply

ค้นหาตำแหน่งงาน

Resume Menu

bulletjob  ลิขสิทธิ์   BKKRESUME สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   พ.ศ. 2553 ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติ  bulletjob
ออกแบบ และ ดูแลเว็บไซต์ โดยทีมงาน BKKRESUME