12 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

12 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

รวม 12 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

12 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย     เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน
2. ใช้สายตาในการสื่อสาร     โดยการใช้สายตาสบตาร่วมไปกับการสนทนากับผู้สัมภาษณ์
3. แสดงความเคารพ     จับมือเมื่อสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ หรือ ไหว้และให้ความเคารพตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเมื่อสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์ไทย
4.  หาจุดขายของตนเอง     และนำเสนอออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้ฟังที่ดี     ให้ความสนใจเมือผู้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลหรือบอกกล่าวถึงเรื่องต่างๆ
6. อย่าแสดงการลังเลในการตอบคำถาม
7. ภาษากาย     รักษาบุคลิกและภาษากายระหว่างการสัมภาษณ์ให้ดูเรียบร้อยและสง่างาม
8. ถามคำถามเมื่อมีโอกาส     เมื่อผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ถามคำถาม ควรแสดงควมกระตือรือร้นและความสนใจในตำแหน่งที่สมัคร
9. ยิ้มอย่างถูกกาลเทศะ     ตลอดการสัมภาษณ์และเมื่อจบการสัมภาษณ์ด้วยการยิ้ม และ ไหว้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียนมประเพณีไทย
10. ตรงต่อเวลา     หรือ ควรมาเผื่อเวลา เพื่อแสดงความกระตือรือร้น
11. เตรียมตัว     ศึกษาและเตรยมตัวอย่างดีก่อนสัมภาษณ์งาน เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท ตำแหน่งงาน และอื่นๆ
12. ศึกษาเรซูเม่ของตัวเอง     ตรวจสอบข้อมูลในประวัติส่วนตัวและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในนั้นเพื่อเตรียมตัวในการให้ข้อมูลผู้สัมภาษณ์
 

Good nutrition is an considerable part of leading a wholesome lifestyle. How can medicines help us? Certainly, one of the wonderful place where buyers can get medicaments is online pharmacy. There isn’t anything you can’t purchase online anymore. For instance Advair Diskus is used to prevent asthma attacks. This preparation works by relaxing muscles in the airways to correct breathing. Cialis is one of the best medications of all period. If you’re concerned about erectile dysfunction, you probably know about canadian generic viagra. What men talk about buy viagra online reviews? Perhaps you already heard something about the problem. Sexual problems generally signal other diseases: genital infection or erectile dysfunction may hide a earnest health problem such as diabetes. There are varied things that can engender impotence. Generally the treatment options may include sexual dysfunction medicines or hormone treatments. No doubts you need to take dangerous side effects in consideration before start to take the medication. In addition, internet is the alternative method to order any type of generics as it provides the pleasure of ordering through your own personal computer.

Tags:

Leave a Reply

ค้นหาตำแหน่งงาน

Resume Menu

bulletjob  ลิขสิทธิ์   BKKRESUME สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   พ.ศ. 2553 ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติ  bulletjob
ออกแบบ และ ดูแลเว็บไซต์ โดยทีมงาน BKKRESUME