English Help – รวม Adj.อธิบายตัวเรา (Personality Adjectives)

รวม Adj.อธิบายตัวเรา (Personality Adjectives)

 

หลายคนคงมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆเพื่ออธิบายตัวเราในวันสัมภาษณ์งาน วันนี้เราได้นำเอาคำ Adjectives ทั้งหลายที่สามารถอธิบายถึงตัวเราในทางบวก (Positive Personality Adjectives) และ ทางลบ (Negative Personality Adjectives) มาไว้ให้ทุกคนได้ศึกษากัน เพื่อที่จะได้ใช้อธิบายตัวตนที่แท้จริงของตัวคุณอย่างถูกต้อง

 

right Positive Personality Adjectives (Adjectives ที่อธิบายถึงตัวเราในทางบวก)

 

A – E  E – P P – Z
adaptable
adorable
agreeable 
alert
alluring
ambitious
amused 
boundless
brave 
bright 
calm 
capable
charming 
cheerful 
coherent 
comfortable 
confident
cooperative
courageous
credible
cultured
dashing
dazzling
debonair
decisive
decorous
delightful
detailed
determined
diligent
discreet
dynamic
eager
efficient
elated 
eminent
enchanting
encouraging
endurable
energetic
entertaining
enthusiastic
excellent
excited 
exclusive 
exuberant 
fabulous
fair 
faithful 
fantastic 
fearless
fine 
frank
friendly
funny
generous
gentle 
glorious 
good
happy
harmonious
helpful
hilarious 
honorable
impartial
industrious
instinctive
jolly 
joyous 
kind
kind-hearted
knowledgeable
level
likeable
lively 
lovely 
loving
lucky 
mature
modern
nice
obedient 
painstaking
peaceful
perfect 
placid
plausible
pleasant 
pleasant
plucky
 
productive
protective
proud 
punctual
quiet
receptive
reflective
relieved 
resolute
responsible
rhetorical
righteous
romantic
sedate
seemly
selective
self-assured
sensitive
shrewd
silly 
sincere
skilful
smiling 
splendid 
steadfast
stimulating
successful
succinct
talented
thoughtful 
thrifty
tough
trustworthy
unbiased
unusual
upbeat
vigorous
vivacious 
warm
willing
wise
witty 
wonderful 
zany 
zealous

 

wrong Negative Personality Adjectives (Adjectives ที่อธิบายถึงตัวเราในทางลบ)

 

A – F
abrasive
abrupt
abusive
afraid
aloof
ambiguous
angry 
annoyed 
anxious 
arrogant 
ashamed 
awful 
bad
belligerent
bewildered 
boorish
bored 
boring
callous
careless
clumsy
combative 
confused 
cowardly
crazy
creepy 
cruel 
cynical
dangerous 
deceitful
defeated 
defective
defiant 
demonic
depressed 
deranged
disagreeable
disillusioned
disturbed 
domineering
draconian
embarrassed 
envious 
erratic
evasive
evil
faded
fanatical 
 F – R
fierce 
filthy
finicky
flashy
flippant
foolish 
forgetful
frantic 
fretful
frightened 
furtive
greedy
grieving 
grouchy
gruesome
grumpy
guarded
gullible
helpless 
hesitant
homeless 
horrible
hungry 
hurt 
ignorant
ill 
irresolute
jealous
jittery
lacking
lazy
lonely 
malicious
materialistic
mean
mysterious 
naive
nasty
naughty 
nervous
noisy
obnoxious 
outrageous 
panicky 
pathetic
possessive
quarrelsome
repulsive  
R – W
ruthless
sad
scary
secretive
selfish 
silly
slow
sneaky
snobbish
sore 
spendthrift
squeamish
stingy
strange
sulky
tacky
tense 
terrible 
testy
thick-skinned
thoughtless 
threatening
tight
timid
tired 
tiresome
troubled 
truculent
typical
undesirable
unsuitable
unsure
upset 
uptight
vague
vengeful
venomous
volatile
voracious
vulgar
wary
wasteful
weak
weary 
wicked
worried
worthless
wretched
 

?

Source: http://www.examples-help.org.uk/parts-of-speech/personality-adjectives.htm

Good nutrition is an considerable part of leading a wholesome lifestyle. How can medicines help us? Certainly, one of the wonderful place where buyers can get medicaments is online pharmacy. There isn’t anything you can’t purchase online anymore. For instance Advair Diskus is used to prevent asthma attacks. This cure works by relaxing muscles in the airways to correct breathing. Cialis is one of the best medications of all date. If you’re concerned about erectile dysfunction, you probably know about canadian generic viagra. What humanity talk about buy viagra online reviews? Perhaps you already heard something about the matter. Sexual problems generally signal other diseases: genital infection or erectile dysfunction may hide a earnest soundness problem such as diabetes. There are varied things that can engender impotency. Generally the treatment options may include sexual disfunction medicines or hormone treatments. No doubts you need to take dangerous side effects in consideration before start to take the treatment. In addition, internet is the alternative method to order any type of generics as it provides the pleasure of ordering through your own personal computer.

Tags:

Leave a Reply

ค้นหาตำแหน่งงาน

Resume Menu

bulletjob  ลิขสิทธิ์   BKKRESUME สงวนลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537   พ.ศ. 2553 ห้ามนำเนื้อหาบนเว็บไซต์ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาติ  bulletjob
ออกแบบ และ ดูแลเว็บไซต์ โดยทีมงาน BKKRESUME